Nhà gỗ 3 gian 18 cột có dĩ

Nhà 3 gian 18 cột có dĩ, trong kiến trúc nhà gỗ dĩ thường được làm thêm để phục vụ mục đích có thêm tủ để đựng những vật dụng trưng bày.

Danh mục: