Nhà 3 gian 22 cột có cột đồng trụ

Nhà gỗ 3 gian 22 cột có cột đồng trụ tăng thêm sự uy nghiêm, thiêng liêng và ý nghĩa truyền thống của ngôi nhà.

Danh mục: