Nhà gỗ 3 gian 12 cột cổ truyền

Nhà gỗ 3 gian 18 cột giản dị nhưng toát lên tinh thần dân tộc, sự kế thừa nét đẹp truyền thống trong kiến trúc nhà cổ của tổ tiên.

Danh mục: