Nhà gỗ 5 gian hiên chạy quanh nhà

Nhà gỗ 5 gian hiên chạy quanh nhà  được tạo ra và đứng vững nhờ những cây cột kiên cố, kích thước cột cái, cột con, cột hiên, cột hậu lần lượt là 33cm, 30cm, 27cm và 26cm. Xà cái rộng 20cm, xà con 18cm, xà thượng 14cm và quá giang 26cm….Bước gian trung bình từ 2,6 đến 3m. Phủ bì nhà có kích thước: 10.5m3 x 21m (chưa kể đến bực tam cấp). Giữa 3 gian chính và buồng có vách đố vỏ măng (có thể làm vách đục tranh trang trí).

Danh mục: