Nhà gỗ 5 gian 18 cột có buồng gói

Thiết kế nhà gỗ 5 gian 18 cột có buồng gói đẹp thể hiện được những nét tiêu biểu của công trình kiến trúc dân gian Việt Nam.

Danh mục: Từ khóa: