Nhà gỗ 5 gian 22 cột buồng gói, cột đồng trụ

Nhà gỗ 5 gian 22 cột có buồng gói có cột đồng trụ ngoài vẻ đẹp kiến trúc dân gian thì cột đồng trụ với phượng chầu phía trên thể hiện ý chí vươn lên trong cuộc sống và tưởng nhớ đến đấng sinh thành.

Danh mục: